banner
Cena Slávie Právnik, 2. kolo Slovenského pohára, región 1

Cena Slávie Právnik, 2. kolo Slovenského pohára, región 1

Športová hala na Dráždiaku
Bratislava

Feb 1, 2020 - Feb 1, 2020

Tournament Information

Level: Local Competitions

Discipline: Indoor

Round Information

  • 18m round
  • 2x10m

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Para VI 1
  • Recurve
  • Traditional Longbow

Terms and Conditions

 

Pravidlá: 

 

podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku pre rok 2019 

a tohto rozpisu. Štart na vlastné riziko a zodpovednosť. 

Zostava: H1 halová 60 šípov, 2x18m, resp. 2x10 m, bez finále. 

Program Description

1. skupina KL, všetky vekové kategórie 

8:00 – 8:30 prezentácia, úhrada štartovného 

8:30 – 9:00 zahájenie, tréning (3 sady), kontrola náradia 

9:00 – cca 11:10 preteky, po 10-tich endoch prestávka 10 min. 

Vyhlásenie výsledkov do 30 min. po skončení pretekov 1. skupiny. 

 

2. skupina OL, všetky vekové kategórie 

12:00 – 12:30 prezentácia, úhrada štartovného 

12:30 – 13:00 zahájenie, tréning (3 sady), kontrola náradia 

13:00 – cca 15:10 preteky, po 10-tich endoch prestávka 10 min. 

Vyhlásenie výsledkov do 30 min. po skončení pretekov 2. skupiny. 

 

3. skupina HL, DL, všetky vekové kategórie 

15:30 – 16:00 prezentácia, úhrada štartovného 

16:00 – 16:30 zahájenie, tréning (3 sady), kontrola náradia 

16:30 – cca 18:40 preteky, po 10-tich endoch prestávka 10 min. 

 

Vyhlásenie výsledkov do 30 min. po skončení pretekov 3. skupiny. 

Entry Fees Description

 

 

 Štartovné: 8,- EUR chrobáci až žiaci, 12,- EUR kadeti, juniori, 16,- EUR dospelí až veteráni 

read more...

Participants

Compound - Masters 60+ - Male - 18m round

refresh

Compound - Masters - Male - 18m round

refresh

Compound - Seniors - Male - 18m round

refresh

Compound - Seniors - Female - 18m round

refresh

Compound - Juniors - Male - 18m round

refresh

Compound - Cub - Female - 18m round

refresh

Compound - Bowmen - Male - 18m round

refresh

Compound - Bowmen - Female - 18m round

refresh

Recurve - Masters 60+ - Male - 18m round

refresh

Recurve - Masters - Male - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Male - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Female - 18m round

refresh

Recurve - Juniors - Male - 18m round

refresh

Recurve - Juniors - Female - 18m round

refresh

Recurve - Cadets - Male - 18m round

refresh

Recurve - Cadets - Female - 18m round

refresh

Recurve - Cub - Male - 18m round

refresh

Recurve - Cub - Female - 18m round

refresh

Recurve - Bowmen - Female - 18m round

refresh

Recurve - Bowmen - Male - 18m round

refresh

Recurve - Yeoman - Female - 2x10m

refresh

Barebow - Masters 60+ - Male - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Male - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Female - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Female - 18m round

refresh

Barebow - Juniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Cadets - Male - 18m round

refresh

Barebow - Cub - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Cub - Female - 2x10m

refresh

Barebow - Bowmen - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Bowmen - Female - 2x10m

refresh

Barebow - Yeoman - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Yeoman - Female - 2x10m

refresh

Longbow (traditional) - Masters 60+ - Male - 18m round

refresh

Longbow (traditional) - Masters - Male - 18m round

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Male - 18m round

refresh

V.I. (Para) - Cadets - Female - 2x10m

refresh