banner
Reflexácka 3D a terénna o všestranného strelca

Reflexácka 3D a terénna o všestranného strelca

Lyžiarske Stredisko Jasenská Dolina
Belá Dulice, Žilinský kraj, 03811

Aug 19, 2017 - Aug 20, 2017

Tournament Information

Level: Local Competitions

Discipline: 3D

Round Information

 • WA 3D

Divisions

 • Barebow
 • Compound
 • Instinctive
 • Longbow (traditional)
 • Recurve

Program Description

Všeobecné ustanovenia:

 

Názov preteku:                 Reflexácka terénna a 3D o všestranného strelca 

Usporiadateľ:                  REFLEX Žilina, Pod sadom  1149/32, 010 04 Žilina

Dátum:                                19.-20.08.2017

Miesto:                                Lyžiarske stredisko Jasenská dolina, 038 11 Belá - Dulice, Slovensko

GPS súradnice:             Zemepisná šírka: 49.01380791223623
Zemepisná dĺžka: 19.011733531951904

Funkcionári:                      riaditeľ preteku – Tatiana Binderová

                                               administrátor preteku – Miroslav Pobiják

Hlavný rozhodca:           Matúš Durný

Asistenti rozhodcu:        Miroslav Pobiják, Karel Petráň, Viera Hanuliaková, Tatiana Binderová

Prihlášky:                           do  14.08.2017 na email reflexzilina@gmail.com

Email:                                  reflexzilina@gmail.com, miroslav.pobijak@gmail.com

Rozlosovanie:                   vykoná usporiadateľ za prítomnosti rozhodcu  18.08.2017

Ubytovanie:                       usporiadateľ nezabezpečuje (penzión Jarabina, poprípade okolité)

Stravovanie:                      Možnosť zakúpenia obedu pri úhrade štartovného (cena stravnej jednotky 4 €), Bufet v areáli lyžiarskeho strediska bude otvorený, poprípade v okolitých penziónoch

Štartovné celá súťaž:     15,- € (žiaci), 20,-  € (kadeti),  25,- € (dospelí, veteráni)

Štartovné iba sobota:    10,- € (žiaci), 15,-  € (kadeti),  20,- € (dospelí, veteráni)

Štartovné iba nedeľa:    8,- € (žiaci), 12,-  € (kadeti),  16,- € (dospelí, veteráni)

 

Technické ustanovenia:

Predpis:                               podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku na rok 2017 a tohto rozpisu. Účasť na vlastné riziko. Fajčenie na okruhu počas súťaže je zakázané.

Kategórie:                           žiaci do 12 r., kadeti 13 - 17 r., dospelí 18 - 49 r., veteráni nad 50 r.

Divízie:                                 OL olympijský luk v zmysle definície „recurve bow“

                                                KL kladkový luk v zmysle definície „compound bow“

                                                HL holý luk v zmysle definície „bare bow“

                                                DL dlhý luk v zmysle definície „longbow“

                                                IL inštinktívny luk v zmysle definície „instinctive bow“

Zostava:                              WA terénna, 12 terčov, 2x neznáme vzdialenosti

                                                WA 3D, 24 terčov, neznáme vzdialenosti

Účasť:                                   vítaní sú všetci lukostrelci, nie je potrebná licencia (SLZ a SLA3D)

 

Časový harmonogram:

Sobota 19.8.2017

                                                08:00 - 9:00             prezentácia, úhrada štartovného v hotovosti,

                                                08:30 – 10:00          Tréning

                                                10:00 – 10:15          zahájenie, rozdelenie do skupín a rozchod na stanovištia

                                                10:15 – 15:00          preteky 1. časť (streľba strelcov SLZ na trati terénky a streľba strelcov SLA na trati 3D)

                                                12:00 – 14:00          obedová prestávka podľa zváženia aj v priebehu strieľania

                                                15:00 – 18:30          preteky 2. časť (streľba strelcov SLA na trati terénky a streľba strelcov SLZ na trati 3D)

 

Nedeľa 20.8.2017

                                                08:00 - 9:00             tréning, rozchod na stanovištia

                                                09:30 – 14:00          streľba strelcov na trati terénky alebo 3D na základe rozhodnutia strelca.

                                                12:00 – 14:00          obed

                                                15:00 –                      Vyhodnotenie – vyhlásenie výsledkov

 

Skupiny môžu byť s kapacitných dôvodov po uzatvorení prihlášok prerozdelené.

Časový harmonogram jednotlivých skupín sa môže upraviť podľa priebehu súťaže.

 

Vyhodnotenie: najlepší súčet bodov strelca z oboch tratí (v nedeľu si môže strelec výsledky z jednej trate, vylepšiť opakovaním danej trate – bude potrebné v sobotu nahlásiť)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa priebehu súťaže.

Ocenenie: prvý pohár, 1 – 3 medaile, víťaz za jednotlivé kategórie lukov zaujímavé ceny.

 

Tatiana Binderová: riaditeľ preteku                             Miroslav Pobiják: administrátor preteku

 

V Žiline 24.07.2017

Judges

 • Pavol Durec
 • Matúš Durný
 • Karel Petráň
 • Miroslav Pobiják
 • Viera Hanuliaková
read more...

Participants

Recurve - Seniors - Male - WA 3D

refresh

Instinctive - Cub - Female - WA 3D

refresh

Instinctive - Bowmen - Universal - WA 3D

refresh

Instinctive - Yeoman - Male - WA 3D

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Male - WA 3D

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Female - WA 3D

refresh

Longbow (traditional) - Yeoman - Male - WA 3D

refresh

Barebow - Seniors - Male - WA 3D

refresh

Barebow - Seniors - Female - WA 3D

refresh

Barebow - Cadets - Male - WA 3D

refresh

Barebow - Cadets - Female - WA 3D

refresh

Barebow - Cub - Male - WA 3D

refresh

Barebow - Bowmen - Male - WA 3D

refresh

Barebow - Bowmen - Female - WA 3D

refresh

Instinctive - Cadets - Female - WA 3D

refresh

Instinctive - Cadets - Male - WA 3D

refresh

Recurve - Cadets - Male - WA 3D

refresh

Recurve - Cadets - Female - WA 3D

refresh

Recurve - Cub - Male - WA 3D

refresh

Recurve - Cub - Female - WA 3D

refresh

Recurve - Bowmen - Female - WA 3D

refresh

Recurve - Bowmen - Universal - WA 3D

refresh

Recurve - Yeoman - Female - WA 3D

refresh

Compound - Masters - Male - WA 3D

refresh

Compound - Seniors - Male - WA 3D

refresh

Compound - Bowmen - Female - WA 3D

refresh

Instinctive - Masters - Male - WA 3D

refresh

Instinctive - Seniors - Male - WA 3D

refresh

Instinctive - Seniors - Female - WA 3D

refresh

Barebow - Bowmen - Universal - WA 3D

refresh