banner
Slávia Právnik klubová terénna

Slávia Právnik klubová terénna

Plácek
Tešedíkova, Bratislava, Bratislavský kraj, 84106

May 14, 2017 - May 14, 2017

Tournament Information

Level: Local Competitions

Discipline: Field

Round Information

  • FITA Field - 1 day

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Instinctive
  • Recurve
  • Traditional Longbow

Terms and Conditions

Technické ustanovenia:  

podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku na rok 2017 a tohto rozpisu. Účasť na vlastné riziko. Fajčenie na okruhu počas súťaže je zakázané.

 

Oblečenie:                  v zmysle smernice SLZ, maskovacie oblečenie nie je povolené.

Kategórie:                   žiaci do 12 r., kadeti 13 - 17 r., dospelí 18 - 49 r., veteráni nad 50 r.

Divízie:                       OL, KL, HL

Zostava:                     WA terénna, 12 terčov, 2x neznáme vzdialenosti, 3 šípy / terč / 3 min.

Účasť:                        strelci registrovaní v SLZ, neregistrovaní strelci s dokladom o veku    

Custom Notes

Stravovanie:               Chata Poľovník na Plácku    

Program Description

8:30 -   9:00   prezentácia, úhrada štartovného v hotovosti, tréning

9:00 -   9:05     zahájenie, rozdelenie do skupín

9:20 –  11:30  preteky 1. časť

11:30 – 12:30  obedová prestávka

12:30 – 14:40  preteky 2. časť

 

Vyhlásenie výsledkov           do 30 min. po skončení pretekov.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa priebehu súťaže.    

Accomodation Description

Ubytovanie:                usporiadateľ nezabezpečuje    

Entry Fees Description

Štartovné:                  7,- € žiaci - kadeti, 13,- € dospelí, v hotovosti pred súťažou    

Judges

  • Peter Gajdzik
  • Oldo Bagar
read more...

Participants

Recurve - Masters - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Cadets - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Seniors - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Seniors - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Masters - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Compound - Seniors - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Recurve - Yeoman - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Recurve - Cub - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Recurve - Seniors - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Yeoman - Male - FITA Field - 1 day

refresh