banner
Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe dospelých 2017

Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe dospelých 2017

Športová hala Badín
Tajovského 2, Badín, Banskobystrický kraj, 97632

Mar 24, 2017 - Mar 25, 2017

Tournament Information

Level: National Championships

Discipline: Indoor

Round Information

  • 18m round

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Modern Longbow
  • Recurve

Terms and Conditions

Súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ,  jeho Dodatku pre rok 2017 a ofici8lneho rozpisu na stránke SLZ.

Kategórie: muži, ženy, veteráni, veteránky

V prípade, že v kategóriách veteránov a veteránok bude prezentovaných menej súťažiacich ako 4, bude kategória zlúčená s kategóriou mužov, resp. žien.

Divízie: OL, KL, HL, DL. Zostava: H-1 na 18 m + eliminácia a finále.

Z kvalifikácie postupuje do eliminácie 32 strelcov.
Finálové súboje o zlato vo vybraných kategóriách sa budú strieľať systémom striedavej streľby.
Súťaž družstiev sa vypisuje spoločne pre kategórie dospelých a veteránov bez rozdielu pohlavia. V súťaži družstiev postupuje do eliminácií 8 družstiev. Zloženie trojčlenných družstiev nahlási oddiel pred zahájením kvalifikácie jednotlivcov. Povolené sú len klubové družstvá (vrátane hosťovania zaregistrovaného do 22.3.2017). Počet družstiev klubu nie je obmedzený.

Custom Notes

Lukostrelci z OL, KL, HL, DL s   platnou registráciou  a splneným výkonnostným limitom pre rok 2017.

Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie podľa smernice Slovenského lukostreleckého zväzu.>

Z dôvodu obmedzených priestorových možností haly, na plochu bude mať prístup maximálne 1 klubový tréner na 4 strelcov klubu, do maximálneho počtu 2 trénerov. Trénerov je nutné menovite registrovať spolu so strelcami v prihláške.

Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie podľa smernice Slovenského lukostreleckého zväzu.

Nezabudnite na halovú športovú obuv.

Program Description

Piatok 24.3.2017,

08:00 - 08:30 - prezentácia HL, DL
08:35 - Schôdzka kapitánov HL,DL
08:45 - Tréning - 3 tréningové sady, kontrola náradia
09:05 - 11:40 Kvalifikácia HL,DL , 2x 10 sád, 5min prestávka
11:15 - Začiatok prezentácie OL,KL
11:45 - Slávnostné otvorenie Majstrovstiev Slovenska
12:30 - Schôdzka kapitánov OL,KL
12:40 - Tréning - 3 tréningové sady, kontrola náradia
13:00 - 15:30 Kvalifikácia OL,KL , 2x 10 sád, 5min prestávka
15:40 - 3 tréningové sady a 1. kolo eliminácií HL,DL
16:40 - 3 tréningové sady a 1. kolo eliminácií OL,KL
17:40 - 3 tréningové sady a súťaž družstiev HL,DL,KL,OL (1/4,1/2,finále)

 

Sobota 25.3.2017
08:00 - 08:00 - tréning HL,DL,KL,OL
08:20 - Eliminácie HL,DL,KL,OL podľa harmonogramu
11:20 - Súboje o zlátú medailu
13:00 - Vyhlásenie výsledkov, záverečný ceremoniál

Časový harmonogram sa može upraviť podľa počtu prihlásených, alebo podľa priebehu súťaže.

Accomodation Description

Usporiadateľ nezabezpečuje.

Entry Fees Description

Štartovné: 16€

read more...

Participants

Recurve - Masters - Male - 18m round

refresh

Team - Barebow - Seniors - Teams - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Female - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Female - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Male - 18m round

refresh

Team - Compound - Seniors - Teams - 18m round

refresh

Compound - Seniors - Female - 18m round

refresh

Compound - Seniors - Male - 18m round

refresh

Compound - Masters - Male - 18m round

refresh

Team - Recurve - Seniors - Teams - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Female - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Male - 18m round

refresh

Longbow - Seniors - Male - 18m round

refresh