banner
Banskobystrická liga - 2.kolo (60 šípov + 3x 3-bodová eliminácia)

Banskobystrická liga - 2.kolo (60 šípov + 3x 3-bodová eliminácia)

Telocvičňa ZŠ Radvanská
Radvanská 1, Banská Bystrica, 97411

Dec 4, 2016 - Dec 4, 2016

Tournament Information

Level: National Tournaments

Discipline: Indoor

Round Information

 • 18m round
 • 2x10m

Divisions

 • Barebow
 • Compound
 • Instinctive
 • Recurve
 • Traditional Longbow

Terms and Conditions

Usporiadateľ: Lukostrelec BB

Dátum: 4.12.2016 (nedeľa)

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Radvanská, Radvanská 1, Banská Bystrica (vchod zozadu, viď prílohu č.1)

Funkcionári:
1.) riaditeľ – Marián Moravčík
2.) tajomník – Miriam Ševčíková
3.) hlavný rozhodca – Ľubomír Styk, Marián Moravčík
4.) pomocní rozhodcovia –Róbert Dobiš, Ivan Štefkovič, Jana Buková

Prihlášky: do 13.3.2017 cez www.rcherz.com alebo e-mailom: lukostrelecbb@gmail.com

Rozlosovanie: vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu 16.3.2017

Stravovanie: v areáli bude bufet s občerstvením ( keksíky, čaj, káva, minerálka, džús, kofola, nealko pivo, oriešky ... )

Štartovné: - veteráni, dospelí, kadeti 14,- €, žiaci a chrobáci 8,- €; úhrada štartovného pri prezentácii

Kapacita haly: 1x80 strelcov

Predpis:
1. časť - oficiálna: preteká sa podľa pravidiel WA a Súťažného poriadku SLZ s jeho dodatkom na rok 2016.
2. časť - neoficiálna: eliminačné súboje prebehnú na 3 víťazné set body, pri kladkových strelcoch na 3 kumulatívne kolá. Eliminácia pôjde až po posledné miesto, tak aby každý jeden strelec odstrieľal 3 súboje. Streľba prebehne v dvoch líniách.
Súťaž je otvorená aj pre NEREGISTROVANÝCH STRELCOV.

Kategórie: chrobáci, chrobáčky, mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, kadeti, kadetky, juniori, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky

Divízie: kladkový luk - KL, olympijský luk - OL, holý luk - HL, dlhý luk - DL, inštinktívny luk - IL (TRRB)

Zostava:

kvalifikácia H1 na 18m/10m, eliminácia jednotlivcov, eliminácia družstiev

                                  
DRUŽSTVÁ: zloženie družstva môže byť klubovo variabilné, nie je potrebné predkladať žiadosť o hosťovanie, nahlasovanie prebehne počas registrácie, pre vytvorenie čo najväčšieho počtu družstiev sú vypísané nasledovné súťažné skupiny:
                                  
KL: univerzálna skupina na 18m (vet. + dospelí + juniori + st.žiac)
OL: univerzálna skupina na 18m ( vet. + dospelí + juniori + kadeti + st. žiaci + ml. žiaci)
HL: dospelí (vet. + dospelí + juniori + kadeti)
HL: starší žiaci
HL: mladší žiaci + chrobáci

Družstvo bude možné vytvoriť aj priamo na preteku. Pripravená bude nástenka, kde bude možné sa zapísať ako voľný strelec. Po nazbieraní 3 strelcov sa vytvorí družstvo.

Oblečenie: podľa smernice SLZ + HALOVÁ ŠPORTOVÁ OBUV

Riziko: usporiadateľ vykoná všetky opatrenia podľa WA pravidiel + po prediskutovaní s hlavným rozhodcom dodatočné opatrenia. Za neovplyvniteľné udalosti organizátor nezodpovedá a súťažiaci berie toto riziko na seba.

Ceny: Medaila pre prvých 3 z eliminácie + zo súťaže družstiev.

 

Custom Notes

Príloha č.1:

- zo smeru Zvolen
https://maps.google.sk/maps?saddr=E77&daddr=48.6300381,19.1189729+to:48.7269206,19.137263+to:48.7389999,19.1333781+to:48.7396768,19.1334591+to:Unknown+road&hl=en&ll=48.738361,19.141874&spn=0.032605,0.077162&sll=48.717243,19.168396&sspn=0.260946,0.617294&geocode=FZ5n5gIdEdMjAQ%3BFRYJ5gIdfLsjASnp-_bMFDkVRzHttvyXvnOidw%3BFYiD5wId7wIkASnNdKmI5T0VRzEqiPKGHjhCwQ%3BFbey5wIdwvMjASlph2FW9D0VRzGvI5f-Ly0F3w%3BFVy15wIdE_QjASln3mlt9T0VRzFbld4qgPJsHw%3BFUVx5wIdxvMjAQ&mra=dpe&mrsp=1&sz=11&via=1,2,3,4&t=m&z=14

- zo smeru Ružomberok alebo Brezno
https://maps.google.sk/maps?saddr=E77&daddr=Unknown+road&hl=en&ll=48.737852,19.162731&spn=0.06521,0.154324&sll=48.666478,19.177322&sspn=0.130605,0.308647&geocode=FcrO5wIdcAYkAQ%3BFUVx5wIdxvMjAQ&mra=mrv&t=m&z=13

Program Description

Časový harmonogram:

8:30 -   9:00       prezentácia + kontrola náradia
9:05 -   9:15       privítanie športovcov + schôdzka kapitánov
9:20 -   9:50       tréning - 3 sady
9:50  -  12:30     kvalifikácia H1 (po 10 sadách 10min. prestávka)
12:30 - 13:15     prestávka na obed
13:15 - 16:30     eliminácia
16:40 - 17:00     vyhlásenie výsledkov

Časový harmonogram sa môže meniť podľa vývoja súťaže.

Entry Fees Description

Úhrada štartovného pri prezentácii:

Veteráni, dospelí, juniori, kadeti 14,- €
Žiaci a chrobáci 8,- €

Judges

 • Róbert Dobiš
 • Ľubomír Styk
 • Jana Buková
 • Marián Moravčík
 • Ivan Štefkovič
read more...

Participants

Barebow - Cub - Male - 2x10m

refresh

Compound - Cadets - Male - 18m round

refresh

Compound - Cub - Male - 18m round

refresh

Instinctive - Seniors - Female - 18m round

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Male - 18m round

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Female - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Male - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Female - 18m round

refresh

Barebow - Juniors - Male - 18m round

refresh

Recurve - Bowmen - Female - 18m round

refresh

Recurve - Bowmen - Male - 18m round

refresh

Barebow - Cub - Female - 2x10m

refresh

Barebow - Bowmen - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Bowmen - Female - 2x10m

refresh

Barebow - Yeoman - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Yeoman - Female - 2x10m

refresh

Recurve - Seniors - Male - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Female - 18m round

refresh

Recurve - Cub - Male - 18m round

refresh

Recurve - Cub - Female - 18m round

refresh

Barebow - Cadets - Male - 18m round

refresh