banner
Test 1

Test 1

Liptov Aréna
Liptovský Mikuláš

Dec 1, 2016 - Dec 1, 2016

Tournament Information

Level: Local Competitions

Discipline: Indoor

Round Information

  • 18m round
  • 2x10m

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Recurve
  • Traditional Longbow

Terms and Conditions

Preteká sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ,  jeho dodatku pre rok 2016 a tohto rozpisu. Kategórie: Veteráni, veteránky, muži, ženy, juniori, juniorky, kadeti, kadetky, chrobáci, ml.žiaci, st. žiaci Kategória veteránov (veteránok) bude otvorená len v prípade, že v danej divízii budú prihlásení minimálne štyria súťažiaci. V opačnom prípade bude kategória veteránov (veteránok) zlúčená s mužmi (ženami). Divízie: OL,KL, HL, DL. Zostava: H-1 na 18 m + eliminácia a finále. Z kvalifikácie postupuje do eliminácie 32/16/8/4 strelcov (podľa počtu účastníkov v príslušnej kategórii). Súťaže družstiev sa vypisujú pre divízie OL, KL a HL spoločne pre mužov, ženy aj veteránov. V súťaži družstiev postupuje do eliminácie 16 družstiev v divízii OL a 8 družstiev v divíziách KL a HL. Divízie HL a DL budú mať súťaž družstiev spoločnú. Zloženie družstiev nahlási oddiel alebo klub pred zahájením kvalifikácie jednotlivcov. Povolené sú len klubové družstvá (vrátene hosťovania zaregistrovaného do 15.3.2012). Počet družstiev klubu alebo oddielu nie je obmedzený. Rozdelenie do skupín: 1. skupina - OL kadeti, juniori, dospelí, veteráni DL dospelí veteráni KL veteráni 2. skupina - HL kadeti, juniori, dospelí, veteráni KL kadeti, juniori, dospelí 3. skupina - OL, KL, HL chrobáci, mladší žiaci, starší žiaci

Program Description

Časový harmonogram štvrtok 1.12.2016 08:45 – začiatok prezentácie 1. skupina 09:45 – tréning 1. skupina + kontrola náradia 10:15 – schôdzka kapitánov 10:35 – kvalifikácia1. skupina po 10 sadách5 minút prestávka 13:30 – tréning2. skupina + kontrola náradia 14:05 – schôdzka kapitánov 14:10 – kvalifikácia2. skupina po 10 sadách 5 minút prestávka 16:30 – tréning družstvá všetky kategórie 17:00 – eliminácie + finále družstvá všetky kategórie Časový harmonogram sobota 19.3.2016 09:00 – tréning 1. skupina 09:30 – eliminácie + finále jednotlivci 1. skupina 13:30 – eliminácie + finále jednotlivci 2. skupina Vyhlásenie výsledkov do 30 min po skončení eliminácií Časový harmonogram nedeľa 20.3.2016 08:00 – začiatok prezentácie 3.skupina 09:00 – tréning 3. skupina + kontrola náradia 09:35 – schôdzka kapitánov 09:45 – kvalifikácia 3. skupina po 10 sadách 5 minút prestávka 12:15 – eliminácie + finále jednotlivci 3. skupina
read more...

Participants

Recurve - Juniors - Male - 18m round

refresh

Recurve - Cub - Male - 18m round

refresh

Recurve - Bowmen - Universal - 18m round

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Male - 18m round

refresh