banner
Veřejný závod / Öffentliches Turnier - odpolední - pohár ČLS žáci

Veřejný závod / Öffentliches Turnier - odpolední - pohár ČLS žáci

Default Shooting Place
Koželužská 30, Cheb

Aug 15, 2015 - Aug 15, 2015

Tournament Information

Level: Other Events

Discipline: Outdoor

Round Information

 • 50m round
 • 60m round
 • 70m round
 • WA 720 20m 10m
 • WA 720 10m 10m
 • WA 720 30m 20m
 • WA 720 40m 30m
 • WA 720 50m 30m

Divisions

 • Barebow
 • Compound
 • Recurve

Terms and Conditions

A. Všeobecná ustanovení / Allgemeine Bestimmungen: 1. Pořadatel / Veranstalter LK ESKA Cheb 2. Místo konání / Veranstaltungsort Koželužská 30, 350 02 Cheb 3. Datum 15. 8. 2015 od 9:00 hod. 4. Vedoucí činovníci / Leiter, Beamten Ředitel závodu / Direktor des Turniers: Vladislav Podracký hlavní rozhodčí / Hauptschiedsrichter: Růžena Nováková 5. Přihlášky / Anmeldungen LK ESKA Cheb, Koželužská 30, 350 02 Cheb E-Mail: info@eska-cheb.cz Tel.: +420 603 815 770 Nejpozději do / Spätestens bis: 13. 8. 2015 6. Rozlosování / Verlosung Provede pořadatel dne / Umsetzung beim Veranstalter am 15. 8. 2015 7. Ubytování / Unterkunft Smluvní partner / Vertragspartner Hotel Stein Cheb: www.hotelstein.cz 8. Úhrada / Bezahlung Závodníci startují na náklady svých TJ nebo vlastní / Teilnehmer starten auf Kosten der eigenen Vereine oder gegen Privatzahlung 9. Vklady / Startgeld WA720 (70m či 60m a 50m-KL) 250,-Kč WA/kr. (50m a 30m) 200,-Kč ŽWA720 (50m, 30m st.ž.) 150,-Kč ŽWA720 (30m , 20m ml.ž) 150,-Kč ŽWA/kr (30m, 20m st.ž) 150,-Kč Sestavy pro ml. žáky do 8 a 10 let 150,-Kč

Custom Notes

B. Technická ustanovení / Technische Bestimmungen: 10. Předpis / Regeln Závodí se podle pravidel WA pro terčovou lukostřelbu / nach den Regeln des Ziel-Bogenschießens WA 11. Sestava / Aufstellung WA720, WA/Kr., ŽWA720, ŽWA/Kr Všechny sestavy se střílí po šesti šípech na sadu! Sestavy se vyhodnocují při minimálně 5 účastnících / Alle Klassen schiessen sechs Pfeile pro Satz! Alle Klassen werden nur bei mindest 5 Teilnehmer ausgewertet 12. Divize / Kategorien Holý luk, reflexní luk, kladkový luk Blankbogen, Recurve- und Compoundbogen 13. Startují / Starten Všichni řádně přihlášení závodníci (s VT i bez VT) s platným průkazem / Alle ordnungsgemäß registrierten Teilnehmer (mit oder ohne Leistungsklasse) mit gültigem Ausweis 14. Kategorie / Klassen: Muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žáci a žákyně st., žáci a žákyně ml., žáci a žákyně do 10 let, žáci a žákyně do 8 let / Erwachsene, Schüller, Jugentliche und Schüller (vom 6 bis 16 Jahren) 15. Časový rozvrh / Zeitplan Nástup a zahájení dopolední části závodu ve 9:00 hod. střílí se sestavy WA1440, WA720 / Antritt und Beginn zum vormittagsteil des Turniers um 9:00 Uhr, es werde Aufstellungen WA1440 und WA720 geschossen Nástup a zahájení odpolední části závodu ve 12:30 hod. střílí se sestavy WA1440, WA720, WA/Kr., a žákovské sestavy ŽWA720, ŽWA/Kr / Antritt und Beginn zum vormittagsteil des Turniers um 12:30 Uhr, es werde Aufstellungen WA1440, WA720, WA/Kurz, und Schülleraufstellungen WA720 oder WA/Kurz geschossen. 16. Ceny / Preise Věcné ceny, dle počtu přihlášených v každé kategorii / Sachpreise je nach der Anzahl der Angemeldeten in jeder Kategorie 17. Námitky / Einwände Dle pravidel a řádů ČLS / Laut Regeln und Vorschriften des Tschechischen Bogensports 18. Upozornění / Hinweis OMEZENÝ POČET STARTUJÍCÍCH! Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí / Teilnehmerzahl ist begrenzt Die Teilnehmer starten auf eigene Gefahr 19. Ostatní / Sonstiges Závod se koná za podpory města Cheb / Das Turnier findet mit der Unterstützung der Stadt Cheb statt

Judges

 • Růžena Nováková
read more...

Participants

Compound - Bowmen - Female - WA 720 30m 20m

refresh

Recurve - Yeoman - Female - WA 720 20m 10m

refresh

Recurve - Cub - Male - WA 720 50m 30m

refresh

Recurve - Cub - Female - WA 720 50m 30m

refresh