banner
Majstrovstvá SR v terčovej lukostreľbe

Majstrovstvá SR v terčovej lukostreľbe

Futbalový štadión ŠCP Bratislava
Mikuláša Schneidera Trnavského, Bratislava

Aug 29, 2015 - Aug 30, 2015

Tournament Information

Level: National Championships

Discipline: Outdoor

Round Information

  • 40m round
  • 50m round
  • 60m round
  • 70m round

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Instinctive
  • Recurve
  • Traditional Longbow

Terms and Conditions

Technické ustanovenia: Preteká sa podľa pravidiel WA, Súťažného poriadku SLZ, jeho Dodatku pre rok 2015 a tohto rozpisu. Kategórie: ženy, muži, veteráni. Kategória veteránov bude otvorená len v prípade, že v danej divízii budú prihlásení minimálne štyria strelci. V opačnom prípade budú kategórie zlúčené s mužmi. Divízie: OL, KL, HL, DL Zostava: 2x70, 60, 50, 40 + eliminácie a finále. Z kvalifikácie postupuje do eliminácie 32 strelcov. Súťaže družstiev sa vypisujú pre divízie OL, KL a HL spoločne pre mužov, ženy a veteránov. V súťaži družstiev postupuje do eliminácie 16 družstiev v divízii OL a 8 družstiev v divíziách KL a HL. Zloženie trojčlenných družstiev nahlási oddiel alebo klub pred zahájením kvalifikácie jednotlivcov. Povolené sú len klubové družstvá (vrátene hosťovania zaregistrovaného do 22.8.2015). Počet družstiev klubu alebo oddielu nie je obmedzený. Štartujú: Lukostrelci z OL, KL, HL, DL s platnou registráciou a splneným výkonnostným limitom pre rok 2015. Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie klubové, podľa Smernice Slovenského lukostreleckého zväzu. Na strelnicu majú prístup iba strelci. Pre trénerov, divákov a rodičov bude vyhradený priestor.

Program Description

Časový harmonogram sobota, 29.8.2015 09:45 – začiatok prezentácie HL, KL 10:15 – tréning + kontrola náradia HL, KL 11:00 – schôdzka kapitánov HL, KL 11:15 – kvalifikácia HL, KL 13:45 – Slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR 14:00 – začiatok prezentácie OL 14:30 – tréning + kontrola náradia OL 15:15 – schôdzka kapitánov OL 15:30 – kvalifikácia OL 17:00 – tréning OL družstvá (2 sady) 17:15 – 1/8 OL družstvá Časový harmonogram nedeľa, 30.8.2015 08:00 – tréning OL (3 sady) 08:20 – Eliminácie + finále OL 11:00 – tréning OL družstvá (3 sady) 11:20 – Eliminácie + finále družstiev OL 13:00 – tréning HL, KL (3 sady) 13:20 – Eliminácie + finále HL, KL 16:00 – tréning KL družstvá (3 sady) 16:20 – Eliminácie + finále družstiev HL, KL 17:30 –Vyhlásenie výsledkov, záverečný ceremoniál
read more...

Participants

Team - Recurve - N/A - Universal - 70m round

refresh

Barebow - Seniors - Male - 40m round

refresh

Barebow - Masters - Male - 40m round

refresh

Team - Barebow - N/A - Universal - 40m round

refresh

Recurve - Masters - Male - 60m round

refresh

Compound - Seniors - Female - 50m round

refresh

Compound - Seniors - Male - 50m round

refresh

Compound - Masters - Male - 50m round

refresh

Team - Compound - N/A - Universal - 50m round

refresh

Recurve - Seniors - Female - 70m round

refresh

Recurve - Seniors - Male - 70m round

refresh

Barebow - Seniors - Female - 40m round

refresh