banner
Mistrovství ČR - Spastic Handicap

Mistrovství ČR - Spastic Handicap

SOUE Plzeň
Plzeň

Mar 28, 2015 - Mar 28, 2015

Tournament Information

Level: National Tournaments

Discipline: Indoor

Round Information

  • 2x18m round para

Divisions

  • Compound Open
  • Recurve Open
  • V.I.
  • W1 Open

Terms and Conditions

I . ZÁKLADNÍ ČÁST Pořadatel : TJ HALMA Zbůch ve spolupráci s LK Arcus Plzeň Partneři SH: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, RAPRINT s.r.o., Sibatech CZ s.r.o. Mediální partner SH: Český Metropol, Deník moje noviny Partneři TJ: Plzeňský kraj, Židle a křesla Peška s.r.o., Pizza Doma, Plzeňská teplárenská, Canard, Obec Zbůch, Quins s.r.o. Datum konání: 28. března 2015 Místo konání: hala Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni Ředitel: Mgr. Roman Suda Hlavní pořadatel: Mgr. Lukáš Hais Hlavní rozhodčí: Jan Šípek Delegát RTL: Vladimír Brada Hospodář akce: Eva Lorencová Zdravotní klasifikátor: Mgr. Roman Suda Zdravotní služba: Mgr. Ladislava Kronďáková Dekorování vítězů: Ing. Zdeněk Horáček I I . TECHNICKÁ ČÁST Cestovné: Dopravu na místo prezentace hradí a zajišťuje vysílající TJ/SK. Prezentace: Účastníci jsou povinni se zaprezentovat v sobotu 28. 3. 2015 od 9.00 do 10.00 hod. v hale SOUE Plzeň (viz. mapka http://www.mapy.cz/s/5XVU) Přihlášky: Řádně a čitelně vyplněné návratky zašlete nejpozději do 16. 3. 2015 na e -mail: suda@centrumzbuch.cz Startovné: Startovné ve výši 150,- Kč/ závodník se hradí na místě pořadateli. V ceně startovného je drobné občerstvení (ovoce, sušenky) a pitný režim (iontový nápoj) Strava: Strava bude zajištěna pořadatelem na místě ve formě bufetu. Každý z účastníků si může zakoupit drobné občerstvení za příznivé ceny. Zdravotní klasifikace: Sportovci, kteří nemají platnou klasifikaci, se musí dostavit ke klasifikaci v sobotu 28.3. 9.30 – 10.30. Nedostaví-li se závodník ke klasifikaci, nebude připuštěn k závodu. Místo klasifikace: se dozvíte u prezentace. Lékařské potvrzení: Pokud závodník ČFSH nebude mít potvrzení o lékařské prohlídce na rok 2015 nebude připuštěn k závodu !!! Zdravotní služba: Je zajištěna pořadatelem v místě konání závodů. Informace: Další informace obdržíte na telefonním čísle: · 724 073 469 Roman Suda Časový pořad (předběžný) Sobota 28. března 2015: 9:00 – 10:00 prezentace účastníků 9:30 – 10:30 klasifikace 10:40 – 10:50 slavnostní zahájení 10:55 – 11:25 trénink 11:30 – 16:30 vlastní závody (čas je orientační, záleží na počtu závodníků) 10 min. po skončení závodu vyhlášení výsledků Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu. Pokud k takové změně dojde, budou o ni účastníci včas informováni. I I I . SPORTOVNÍ USTANOVENÍ KATEGORIE – JEDNOTLIVCI Muži – 24 let a starší Ženy – 24 let a starší Junioři –17 až 23 let Juniorky – 17 až 23 let Kadeti – 15 až 16 let Kadetky – 15 až 16 let Žáci – 14 let a mladší Žákyně – 14 let a mladší Začátečníci muži všech věkových kategorií Začátečníci ženy všech věkových kategorií ZDRAVOTNÍ TŘÍDY Zařaditelní podle mezinárodní zdravotní klasifikace pro lukostřelbu W1 Vozíčkáři s postižením horních i dolních končetin W2 Vozíčkáři s postižením dolních končetin ST Stojící, patří sem i sportovci chodící o berlích, kteří střílí ze židle. SESTAVA: 18 metrů pro všechny kategorie a zdravotní třídy. 10 metrů pro začátečníky + střelce srovnatelné výkonnosti, bez rozdílu zdravotních tříd JEDNOTLIVCI: Muži, ženy, junioři a juniorky - terč o průměru 40 cm. Kategorie ELITE, vyhlášená jmenovitě před závodem, a kladkové luky - terč 40 cm redukovaný na 3 x 20cm (sloupec). Žáci a žákyně - terč o průměru 60 cm. Začátečníci - terč o průměru 80 cm. Průběh závodu je rozdělen na dvě části: kvalifikace a eliminace. KVALIFIKACE: Střílí se 2 x 10 sad po 3 šípech (60 výstřelů) na 18 m, respektive na 10 metrů. ELIMINACE: Vylučovací systém a finálová část. Reflexní luk střílí set systém do 6ti bodů, kladkový luk 5x3 šípy kumulativní skóre. Začátečníci eliminaci nestřílejí. DRUŽSTVA: Smíšená družstva – sloučení všech kategorií a zdravotních tříd (mimo kategorie žactva a začátečníků). SOUTĚŽ DRUŽSTEV: Bude vyhodnocena podle výsledků členů družstva, dosažených v kvalifikaci. Z 4 členů družstva budou započítány 3 nejlepší výkony. Družstva začátečníků – jsou v kompetenci rozhodnutí pořadatele, společně se zástupcem RTL, podle počtu přihlášených. ÚČAST: Před zahájením kvalifikace každá TJ nebo SK přihlásí 3(4) členy svého družstva. SLUČOVÁNÍ: Pořadatel společně se zástupcem RTL může v případě malého počtu závodníků vhodně sloučit lukostřelce různých zdravotních tříd, pohlaví i věkových kategorií. Po sloučení některých kategorií by měli zůstat ve stejných skupinách střelci podobné výkonnosti. TITULY: Titul „Mistr ČR“, zlaté medaile a diplomy budou uděleny při účasti nejméně dvou závodníků v kategorii a zdravotní třídě (i sloučené), stříbrné a bronzové medaile a diplomy za 2. a 3. místo budou uděleny podle pravidla „ –1 „. Totéž pravidlo platí i pro soutěž družstev. Začátečníci se vyhlašují bez udělení titulu za dodržení pravidla „-1“.

Judges

  • Jan Šípek
read more...

Participants

Compound Open - Seniors - Universal - 2x18m round para

refresh

Recurve Open - Seniors - Universal - 2x18m round para

refresh

W1 Open - Seniors - Universal - 2x18m round para

refresh