banner
Sobotní závod - Brno

Sobotní závod - Brno

Brno Soběšice
Brno

Sep 13, 2014 - Sep 13, 2014

Tournament Information

Level: National Tournaments

Discipline: Outdoor

Round Information

 • 50m round
 • 60m round
 • 70m round
 • WA 1440 60m, 50m, 40m, 30m
 • WA 50m 40m 30m 20m
 • WA 720 20m 10m
 • WA 720 10m 10m
 • WA 720 30m 20m
 • WA 720 40m 30m
 • WA 720 50m 30m
 • WA1440 70m, 60m, 50m, 30m
 • WA1440 90m, 70m, 50m, 30m

Divisions

 • Barebow
 • Compound
 • Recurve

Terms and Conditions

1) Všeobecná ustanovení a. pořadatel: LO TJ Start Brno b. datum: 13.9.2014 c. místo: Myslivecký stadion, Brno Soběšice d. ředitelka závodu: Alena Siváková Opálkova 18, Brno, 635 00 737 482 392 lukostrelba.brno@centrum.cz e. rozhodčí: Jakub Prax, Radim Bondy, Martin Paar, Michal Sivák f. přihlášky: jmenovité přihlášky zasílejte na výše uvedené kontaktní údaje nejpozději do čtvrtka 11.9.2014 do 20.00 hod, na pozdější přihlášky nebude brán zřetel g. rozlosování: provede pořadatel vždy večer den před závodem h. ubytování a občerstvení nezajišťujeme i. startovné: WA1440 200,- (KL 250,-) WA720 + WA/Kr. 200,- (KL 250,-) WA720, WA/Kr. 150,- (KL 200,-) ŽWA 1440, ŽWA/Kr. 100,- Pořadatel si vyhrazuje právo omezit účast podle kapacity střelnice.

Program Description

2) Technická ustanovení a. předpis: závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto rozpisu b. sestava: WA1440, WA720, WA/Kr., ŽWA 1440, ŽWA/Kr. c. startují: řádně přihlášení závodníci d. soutěž: třídy: muži, junioři, kadeti ženy, juniorky, kadetky senioři, seniorky žáci a žačky divize: olympijský luk, kladkový luk, holý luk e. upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí f. ceny: dle počtu přihlášených střelců g. námitky: dle pravidel a řádů ČLS h. časový harmonogram: prezence: 9.00-9.30 nástup: 9.30-9.45 trénink: 9.45-10.00 prezence WA/Kr.: 11.30-11.45

Judges

 • Martin Paar
 • Radim Bondy
 • Michal Sivák
 • Jakub Prax
read more...

Participants

Barebow - Seniors - Male - WA1440 70m, 60m, 50m, 30m

refresh

Recurve - Seniors - Male - 70m round

refresh

Recurve - Seniors - Female - 70m round

refresh

Recurve - Masters - Male - 60m round

refresh