banner
M E M O R I Á L JIŘINY A VÁCLAVA KAROLOVÝCH dopoledne

M E M O R I Á L JIŘINY A VÁCLAVA KAROLOVÝCH dopoledne

SK Slavia
Praha, 10000

Jul 12, 2014 - Jul 12, 2014

Tournament Information

Level: National Tournaments

Discipline: Outdoor

Round Information

  • 50m round
  • 60m round
  • 70m round

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Recurve

Terms and Conditions

Pořadatel: SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, obč. sdružení Datum závodu: 12.7.2014 Místo konání: sportovní areál SK Slavia Praha – lukostřelnice (vstup a vjezd na lukostřelnici je umožněn pouze vchodem z ulice vedoucí souběžně s tratí) Ředitel závodu: pí. Mgr. Lucie Bímová Rozhodčí: p. Ing. Jindřich Jinoch, p. Václav Karola Přihlášky: do 7.7.2014 RCherz.com nebo telefonicky na tel. 602 947 047 nebo e-mailem - lucie.b@c-box.cz (vyžadujte potvrzení o doručení) Ubytování: nezajišťuje se Rozlosování: dne 11.7.2014 v klubovně klubu v 16,00 hod. Úhrada: na náklady vlastní či mateřského klubu, Vklady: sestava Kč sestava Kč sestava Kč (Ž)WA 1440 250,- (Ž)WA 720 200,- (Ž)WA/kr 150,- (Ž)WA720+(Ž)WA/kr 250,-

Program Description

Předpis: závodí se podle pravidel a řádů WA a tohoto rozpisu Sestavy: dopoledne: WA 1440, ŽWA 1440, WA 720 (=70/60/50m podle kategorie), ŽWA 720 (= 50 a 30m/30 a 20m/20a10/2x10m podle kategorie) odpoledne: WA/kr (=50 a 30/40 a 30m podle kategorie), ŽWA/kr – viz SŘ ČLS Časový rozvrh: sobota: 9,15 - 9,30 hod. – registrace závodníků dopolední skupiny 9,45 hod. – nástup a kontrola nářadí 10,00 hod. – zahájení střelby dlouhých tratí do 12,45 hod. – registrace závodníků v sestavách krátkých tratí 13,00 hod. – předpokládané zahájení střelby krátkých tratí Upozornění: * odpolední časový rozvrh je orientační, dodržena bude hodina registrace závodníků v sestavách na krátké vzdálenosti, zahájení střelby krátkých tratí může být nejdříve ve 12,45 hod. * dopolední střelba po 6ti šípech v sadě, odpolední střelba po 3 šípech v sadě * redukované terče pouze pro WA 720 na trati 50m (kladkový luk) Omezení: pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících s ohledem na počet terčovnic a pestrost sestav – rozhoduje pořadí přihlášek Ceny: věcné podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích a sestavách Námitky: podle pravidel a řádů WA a ČLS C) ostatní ustanovení • členství v ČLS se prokazuje platnou lukostřeleckou licencí • každý startuje na vlastní nebezpečí • občerstvení na střelnici

Judges

  • Jindřich Jinoch
  • Václav Karola
read more...

Participants

Recurve - Seniors - Male - 70m round

refresh

Recurve - Juniors - Male - 70m round

refresh

Compound - Seniors - Male - 50m round

refresh

Recurve - Masters - Male - 60m round

refresh

Recurve - Masters - Female - 60m round

refresh