banner
Majstrovstvá SR v halovej lukostreľbe dospelých 2014

Majstrovstvá SR v halovej lukostreľbe dospelých 2014

Aréna Viničné
Viničné

Mar 29, 2014 - Mar 30, 2014

Tournament Information

Level: National Championships

Discipline: Indoor

Round Information

  • 18m round

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Recurve
  • Traditional Longbow

Terms and Conditions

Preteká sa podľa pravidiel FITA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku pre rok 2014 a tohto rozpisu. Kategórie: Muži, ženy, veteráni veteránky. V prípade, že v kategóriách veteránov a veteránok bude prezentovaných menej súťažiacich ako 4, bude kategória zlúčená s kategóriou mužov, resp. žien. Divízie: OL, KL, HL, DL. Zostava: H-1 na 18 m + eliminácia a finále. Z kvalifikácie postupuje do eliminácie 32 strelcov v kategórii muži OL a 16/8/4 strelcov v ostatných kategóriách (podľa počtu účastníkov v príslušnej kategórii). Súťaž družstiev sa vypisuje spoločne pre kategórie dospelých. Finálové súboje o zlato v kategóriách muži a ženy OL, KL sa bude strieľať systémom striedavej streľby. V súťaži družstiev postupuje do eliminácie 16 družstiev v kategórii dospelí OL a 8 družstiev v kategóriách dospelí KL a HL. Zloženie trojčlenných družstiev nahlási oddiel alebo klub pred zahájením kvalifikácie jednotlivcov. Povolené sú len klubové družstvá (vrátene hosťovania zaregistrovaného do 26.3.2014). Počet družstiev klubu alebo oddielu nie je obmedzený. Štartujú: Lukostrelci z OL, KL, HL, DL s platnou registráciou a splneným výkonnostným limitom pre rok 2014. Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie podľa smernice Slovenského lukostreleckého zväzu.

Program Description

Časový harmonogram sobota 29.03.2014 08:00 – začiatok prezentácie HL, DL, KL 08:30 – 09:00 tréning + kontrola náradia HL, DL, KL 09:00 – schôdzka kapitánov HL, DL, KL 09:15 – kvalifikácia HL, DL, KL po 10 sadách 5 minút prestávka 11:45 – Slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR 12:00 – začiatok prezentácie OL 12:30 – 13:00 tréning + kontrola náradia OL 13:00 – schôdzka kapitánov OL 13:15 – kvalifikácia OL po 10 sadách 5 minút prestávka 16:00 – 3 nástrelné sady a súťaž družstiev HL,KL (1/4, 1/2, finále) 18,30 – 3 nástrelné sady a súťaž družstiev OL (1/8, 1/4, 1/2, finále) Časový harmonogram nedeľa 30.03.2014 08:00 – 08:30 tréning HL, DL, KL 08:40 – Eliminácie + finále HL, DL, KL 11:00 – Súboj o zlatú medailu KL ženy, muži 12:00 – 12:30 tréning OL 12:40 – Eliminácie + finále OL 15:10 – Súboj o zlatú medailu OL muži, ženy 15:45 – Vyhlásenie výsledkov, záverečný ceremoniál Časový harmonogram sa môže upraviť podľa počtu prihlásených alebo. podľa priebehu súťaže.

Entry Fees Description

14 EUR Štartovné za športovcov, ktorí splnili limit podľa dodatku súťažného poriadku uhrádza SLZ (s výnimkou prípadného doplatku za oneskorenú prihlášku).
read more...

Participants

Team - Recurve - N/A - Universal - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Male - 18m round

refresh

Team - Barebow - N/A - Universal - 18m round

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Male - 18m round

refresh

Compound - Seniors - Female - 18m round

refresh

Compound - Seniors - Male - 18m round

refresh

Compound - Masters - Male - 18m round

refresh

Team - Compound - N/A - Universal - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Female - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Female - 18m round

refresh