banner
Banská Bystrica (4.kolo SP)

Banská Bystrica (4.kolo SP)

Telocvičňa ZŠ Radvanská, Radvanská 1, Banská Bystrica
Banská Bystrica, 97400

Feb 8, 2014 - Feb 8, 2014

Tournament Information

Level: Local Competitions

Discipline: Indoor

Round Information

  • 18m round
  • 2x10m

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Instinctive
  • Recurve
  • Traditional Longbow

Terms and Conditions

Funkcionári 1.) riaditeľ – Marián Moravčík 2.) hlavný rozhodca – Alena Hurbanová 3.) pomocní rozhodcovia – Jaroslav Múčka, Róbert Dobiš, Ľubomír Styk, Milan Ponický Rozlosovanie vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu 7.2.2014 Predpis preteká sa podľa previdiel FITA a súťažného poriadku SLZ s jeho dodatkom na rok 2014 Kategórie chrobáci, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, kadetky, muži, ženy, veteráni, veteránky Divízie - kladkový luk – KL, olympijský luk – OL, holý luk – HL, dlhý luk - DL Kapacita haly olympijský luk - 72 strelcov kladkový luk, holý luk, dlhý luk - 100 strelcov Zostava - H1 na 18m Oblečenie - podľa smernice SLZ + halová športová obuv Riziko usporiadateľ vykoná všetky opatrenia podľa FITA pravidiel + po prediskutovaní s hlavným rozhodcom dodatočné opatrenia. Za neovplyvniteľné udalosti organizátor nezodpovedá a súťažiaci berie toto riziko na seba.

Custom Notes

Táto súťaž je zároveň 1.kolom Bystrického pohára o univerzálneho strelca (hala, 3D, terčovka, terénka) Stravovanie v areáli bude bufet so suchým občersvením ( keksíky, čaj, káva, minerálka, džús, kofola, nealko pivo, oriešky) Ceny Diplom + pohár pre najlepších troch súťažiacich v každej kategórii. V kategórii z počtom súťažiacich nižším ako 4, bude ocenený len víťaz.

Program Description

Časový harmonogram: 8:30 - 9:15 prezentácia OL ( max 72ľudí ) 9:15 - 9:25 otvorenie súťaže pre OL 9:25 - 9:55 tréning + kontrola náradia 10:00 - 13:30 kvalifikácia, (po 10 sadách 10 min. prestávka) 13:45 – 14:00 vyhlásenie výsledkov 13:15 – 14:00 prezentácia HL, KL, DL ( max 100ľudí ) 14:00 – 14:10 otvorenie súťaže pre HL, KL, DL 14:10 - 14:40 tréning + kontrola náradia 14:45 - 17:15 kvalifikácia, (po 10 sadách 10 min. prestávka) 17:30 - 17:40 vyhlásenie výsledkov Časový harmonogram sa môže meniť podľa vývoja súťaže.

Entry Fees Description

Prihlášky do 2.2.2013 cez stránku www.rcherz.com alebo e-mailom na adrese lukostrelecbb@gmail.com veteráni, dospelí 14,- €, kadeti, žiaci a chrobáci 8,- € - súťažiaci, ktorí majú záujem strieľať v dvoch divíziách platia len jedno štartovné ( v prípade HL a DL je možné jednu disciplínu odstrieľať doobeda) - úhrada štartovného pri prezentácii - prihlášky po termíne 2.2.2013 z dôvodu naplnenosti haly nemusia byť akceptované, príplatok nie je žiadny
read more...

Participants

Recurve - Yeoman - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Seniors - Female - 18m round

refresh

Barebow - Seniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Male - 18m round

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Male - 18m round

refresh

Compound - Cub - Male - 18m round

refresh

Compound - Cadets - Male - 18m round

refresh

Compound - Seniors - Female - 18m round

refresh

Compound - Seniors - Male - 18m round

refresh

Compound - Masters - Male - 18m round

refresh

Recurve - Bowmen - Male - 18m round

refresh

Recurve - Cub - Male - 18m round

refresh

Recurve - Cadets - Male - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Female - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Yeoman - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Bowmen - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Cub - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Cadets - Male - 18m round

refresh