banner
M SR Outdoor 2012 dospeli aj mladez

M SR Outdoor 2012 dospeli aj mladez

Futbalové ihrisko vo Veľkom Záluží
Veľké Zálužie

Sep 14, 2012 - Sep 16, 2012

Tournament Information

Level: National Championships

Discipline: Outdoor

Round Information

 • 50m round
 • 60m round
 • 70m round
 • FITA 2x20m
 • FITA 2x30 Barebow
 • FITA 2x50m - Under 15
 • FITA 30m 122cm

Divisions

 • Barebow
 • Compound
 • crossbow
 • Longbow (traditional)
 • Recurve

Terms and Conditions

Štartujú: Lukostrelci z OL, KL, HL s platnou registráciou a splneným výkonnostným limitom pre rok 2012. Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie klubové, podľa Smernice Slovenského lukostreleckého zväzu.

Program Description

Časový harmonogram piatok 14.09.2012 09:45 – začiatok prezentácie HL, KL 10:15 – tréning + kontrola náradia HL, KL 11:00 – schôdzka kapitánov HL, KL 11:15 – kvalifikácia HL, KL po 6 sadách 5 minút prestávka 13:45 – Slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR 14:00 – začiatok prezentácie OL 14:30 – tréning + kontrola náradia OL 15:15 – schôdzka kapitánov OL 15:30 – kvalifikácia OL po 6 sadách 5 minút prestávka Časový harmonogram sobota 15.09.2012 08:00 – tréning HL, KL 08:30 – Eliminácie + finále HL, KL 11:30 – Eliminácie + finále družstiev HL, KL 12:30 – Vyhlásenie výsledkov HL, KL 13:00 – tréning OL 13:30 – Eliminácie + finále OL 16:30 – Eliminácie + finále družstiev OL 17:30 –Vyhlásenie výsledkov, záverečný ceremoniál

Accomodation Description

usporiadateľ nezabezpečuje

Entry Fees Description

16 EUR Štartovné za športovcov, ktorí splnili limit podľa Dodatku súťažného poriadku uhrádza SLZ.
read more...

Participants

Recurve - Cadets - Male - 70m round

refresh

Recurve - Under 15 - Male - 70m round

refresh

Recurve - Seniors - Male - 70m round

refresh

Recurve - Juniors - Female - 70m round

refresh

Compound - Seniors - Male - 50m round

refresh

Compound - Seniors - Male - FITA 2x50m - Under 15

refresh

Barebow - Seniors - Male - FITA 2x30 Barebow

refresh