banner
Přebor České republiky  žactva do 10 let v terčové lukostřelbě

Přebor České republiky žactva do 10 let v terčové lukostřelbě

atletický areál TJ Jiskra Humpolec
Libická, Humpolec

Jun 22, 2024 - Jun 22, 2024

Tournament Information

Level: National Championships

Discipline: Outdoor

Round Information

  • ŽWA720 10m
  • ŽWA720 20m

Divisions

  • Holý luk
  • Reflexní luk

Terms and Conditions

jmenovité přihlášky svých členů a kapitánů výpravy zašlou oddíly a kluby do 17. 6. 2024 na adresy: stk@czecharchery.cz a kopii na l.solnarova@gmail.com - Dle Soutěžního řádu ČLS, čl. 5.2.1 musí být družstva do soutěží nahlášena společně s přihláškou jednotlivců. Počty družstev jsou ke dni uzávěrky konečné. Později již nelze přihlásit nové družstvo. - Družstvo je tříčlenné. - V případě hostování lze doplňovat členy družstva nejpozději týden před závodem. - Finální úprava složení družstev jmen je možná při prezenci. - Za pozdní přihlášky jednotlivců bude udělena pokuta dle SŘ ČLS

Custom Notes

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz Techn. zajištění: LO TJ Jiskra Humpolec Termín: 22. června 2024 Místo konání: atletický areál TJ Jiskra Humpolec (GPS stadionu 49.5372489N, 15.3510183E ) Činovníci: ředitel závodu: ing. Lenka Solnařová, tel. : 732674619 zástupce ČLS: Martin Zahradník hlavní rozhodčí: Kristina Anna Reitmeier rozhodčí: Pavel Švanda, Luboš Vachl Rozlosování: provede technicky zajišťující spolek dne 20. 6. 2024 Stravování: malé občerstvení bude zajištěno formou bufetu v areálu, (káva, čaj, tatranka, možná sendvič), pitný režim bude zajištěn; Předpis: Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS, Uspořádání a rozpisu soutěží pro sezónu 2023/2024 a podle ustanovení tohoto rozpisu. Sestava: ŽWA720 RL – terč Ø 120 cm, vzdálenost 20 m HL – terč Ø 120 cm, vzdálenost 10 m Kategorie: RU11M / RU11W BU11M / BU11W Soutěže: jednotlivci, družstva (pořadí družstev dle nástřelu v kvalifikaci) Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí, kteří jsou zařazení do postupového klíče pro Přebor, viz Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2023/2024. Omezení: žádná. Technicky zajišťující oddíl i pořadatel si vyhrazuje právo změn dle platné legislativy ČLS. Tituly: Viz článek 5.2.5 Soutěžního řádu ČLS Protesty: Viz článek 4.16 Soutěžního řádu ČLS 1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 2. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech. 3. Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní. 4. V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat. 5. Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. 6. Zákaz kouření v prostorách konání závodu. Organizační pokyny: Vstup na atletický stadion je z ulice Libická. Doporučujeme tedy parkovat před TJ Jiskra v ulici Masarykova, ta je kolmá na Libickou ulici. Vzdálenost na atletický stadion 180m. Brána z ulice Lnářská bude uzavřena. Blízko je staveniště a brána je ve směru střelby. Vstup je bezbariérový. Toalety také, při použití z ulice Libická. Šatny nenabízíme, základna pro přípravu střelců bude na tribuně a pod stany. Pitný režim: malé PET lahve s neochucenou vodou. V přestávce před vyhlášením bude připraven program pro děti a v prostorách tribuny a na trávě areálu načerpáme síly před cestou domů. Těšíme se na vás :-) ... Lukostřelci Humpolec Akce probíhá s podporou města Humpolec a pod záštitou Kraje Vysočina

Program Description

Sobota: 22. 6. 2024 8:30 – 9:30 Prezence 9:40 Schůzka kapitánů 10:00 Slavnostní zahájení Přeboru ČR 10:15 Kontrola nářadí (bude probíhat i vážení luků a měření nátahové síly) Při kontrole nářadí bude zkontrolován váhový limit luku 1500g a maximální možný počet a délka stabilizátorů (platí pro RL). Kdykoli během závodu může být ze strany rozhodčích vyžádáno dodatečné převážení luku. Při podezření ze strany rozhodčích na větší nátahovou sílu luku, než dovolují schválená omezení, může být kdykoli v průběhu závodu trenér konkrétního střelce, popř. vedoucí výpravy vyzván k poskytnutí součinnosti při kontrole síly nátahu. Při této kontrole bude zjišťován nejen údaj o síle ramen uvedený od výrobce, ale pokud to bude situace vyžadovat, bude provedeno kontrolní měření mincířem. 10:45 Zahájení závodu Předpokládaný konec kvalifikace 14:15 Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne po skončení kvalifikace. Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně s ohledem na průběh soutěže.

Accomodation Description

nezajišťujeme. Nabídku ubytování hledejte na Infocentrum Humpolec - Aktuality (infohumpolec.cz)

Entry Fees Description

Jednotlivci 500,- Kč družstva bez poplatku Startovné lze uhradit převodem na účet u České spořitelny č. 0620213349/0800 variabilní symbol : 21 do poznámky prosím napište jméno oddílu, případně i konkretizujte platbu (počet střelců) - VS je nutný - jméno oddílu v poznámce je nutné, jinak nebude platba rozpoznána! - prosím informujte nás o platbě na l.solnarova@gmail.com Termín úhrady je do 18. června – poté budou platby za startovné přijímány hotově při prezenci. Faktura bude připravena u prezence.

Judges

  • Pavel Švanda
  • Kristina Anna Reitmeier
  • Luboš Vachl
read more...

Participants

Reflexní luk - U11 - Male - ŽWA720 20m

refresh

Reflexní luk - U11 - Female - ŽWA720 20m

refresh

Holý luk - U11 - Male - ŽWA720 10m

refresh

Holý luk - U11 - Female - ŽWA720 10m

refresh