banner
Přebor České republiky žactva do 10 let v halové lukostřelbě

Přebor České republiky žactva do 10 let v halové lukostřelbě

Sportovní hala TJ Jiskra
Tyršovo náměstí 745, Humpolec, Vysocina

Mar 25, 2023 - Mar 25, 2023

Tournament Information

Level: National Championships

Discipline: Indoor

Round Information

  • 2x10m

Divisions

  • Barebow
  • Recurve

Terms and Conditions

jmenovité přihlášky svých členů a kapitánů výpravy zašlou oddíly a kluby do 20. 3. 2023 na adresy: stk@czecharchery.cz a kopii na vkalina@post.cz - Dle Soutěžního řádu ČLS, čl. 5.1, musí být družstva do soutěží nahlášena společně s přihláškou jednotlivců. Počty družstev jsou ke dni uzávěrky konečné. Později již nelze přihlásit nové družstvo. - Družstvo je tříčlenné. - V případě hostování lze doplňovat členy družstva nejpozději týden před závodem. - Finální úprava složení družstev jmen je možná při prezenci. - Za pozdní přihlášky jednotlivců bude udělena pokuta dle SŘ ČLS.

Custom Notes

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz Techn. zajištění: LO TJ Jiskra Humpolec Termín: 25. března 2023 Místo konání: Sportovní hala TJ Jiskra; Tyršovo nám 745; HUMPOLEC (49.5368556N, 15.3527653E) Činovníci: ředitel závodu: ing. Václav Kalina zástupce ČLS: David Vostřez hlavní rozhodčí: David Vostřez rozhodčí: Zdeněk Mejzlík, Miroslav Háva Rozlosování: provede technicky zajišťující spolek dne 22. 3. 2023 Ubytování: nezajišťujeme. Nabídka ubytování je uvedena na konci propozic. Stravování: občerstvení a pitný režim bude zajištěn formou bufetu v prostorách sokolovny. B. Technická ustanovení: Předpis: Závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS, Uspořádání a rozpisu soutěží pro sezónu 2022/2023 a podle ustanovení tohoto rozpisu. Sestava: ŽH10 – terč Ø 80 cm, vzdálenost 10 m Kategorie: RU11M / RU11W / RU9M / RU9W BU11M / BU11W Soutěže: jednotlivci, družstva ( pořadí družstev dle nástřelu v kvalifikaci ) Startují: řádně přihlášení lukostřelci s platnou střeleckou licencí pro sezonu 2022/2023, kteří jsou zařazení do postupového klíče pro Přebor viz. Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2022/2023. Omezení: žádná. Technicky zajišťující oddíl i pořadatel si vyhrazuje právo změn dle platné legislativy ČLS. Tituly: Viz článek 5.2.5 Soutěžního řádu ČLS Protesty: Viz článek 4.16 Soutěžního řádu ČLS D. Upozornění: 1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 2. Závodníci startují v oddílových či klubových sportovních úborech. 3. Vstup do haly pouze v čisté sportovní obuvi. Týká se i doprovodu závodníků 4. Zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní. 5. V prostorách střelnice je zákaz vstupu a pohybu zvířat. 6. Přihlašování přes RCHERZ bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes RCHERZ nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. 7. Zákaz kouření v prostorách konání závodu.

Program Description

Sobota: 25. 3. 2023 8:30 – 9:30 Prezence 9:40 Schůzka kapitánů 10:00 Slavnostní zahájení Přeboru ČR 10:15 Kontrola nářadí 10:30 Zahájení závodu Předpokládaný konec kvalifikace 14:00 Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne po skončení kvalifikace. Jednotlivé časy jsou orientační, může dojít ke změně s ohledem na průběh soutěže.

Entry Fees Description

Jednotlivci 400,- Kč Startovné lze uhradit převodem na účet u České spořitelny č. 0620213349/0800 variabilní symbol : 21 do poznámky prosím napište jméno oddílu, případně i konkretizujte platbu ( počet střelců, družstev ) - VS je nutný - jméno oddílu v poznámce je nutné, jinak nebude platba rozpoznána! - prosím informujte nás o platbě na vkalina@post.cz Termín úhrady je do 20. března – poté budou platby za startovné přijímány hotově při prezenci. Faktura bude připravena u prezence.

Judges

  • David Vostřez
  • Zdeněk Mejzlík
  • Miroslav Háva
read more...

Participants

Recurve - Yeoman - Male - 2x10m

refresh

Recurve - Yeoman - Female - 2x10m

refresh

Recurve - Under 8 - Male - 2x10m

refresh

Recurve - Under 8 - Female - 2x10m

refresh

Barebow - Yeoman - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Yeoman - Female - 2x10m

refresh