banner
31. mistrovství České republiky žactva v terčové lukostřelbě 2022

31. mistrovství České republiky žactva v terčové lukostřelbě 2022

LK ESKA Cheb
Koželužská 30, Cheb, Karlovarsky, 35002

Sep 10, 2022 - Sep 11, 2022

Tournament Information

Level: National Championships

Discipline: Outdoor

Round Information

  • WA 720 30m 20m
  • WA 720 40m 30m

Divisions

  • Recurve

Terms and Conditions

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána výpravy zašlou oddíly a kluby do 29. srpna 2022 na adresu: stk@czecharchery.cz a v kopii na adresu: martin.hamor@seznam.cz Dle soutěžního řadu ČLS čl. 5.1 musí být družstva do soutěží nahlášena spolu s přihláškou jednotlivců. Počty družstev přijaté ke dni uzávěrky přihlášek jsou konečné.

Custom Notes

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz Technické zajištění: Lukostřelecký klub Eska Cheb Termín: 10.- 11. září 2022 Místo konání: Lukostřelecká střelnice, Koželužská 2536/30, 350 02 Cheb Činovníci: ředitel závodu: Vladislav Podracký delegát ČLS: Ing. Zdeněk Horáček technický delegát ČLS: Magda Robová hlavní rozhodčí: Anna Kristina Reitmeier rozhodčí: Alice Korbelová Jana Vejražková David Vostřez Alan Vejražka Dagmar Heřmánková Josef Brož Rozlosování: informace o rozlosování budou zveřejněny v systému rcherz. Stravování: bude zajištěno formou bufetu v prostoru střelnice Předpis: závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto rozpisu Sestava: ŽWA 720 Kategorie: reflexní luk - mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně. Soutěž: jednotlivci, oddílová družstva, oddílové mix-teamy (omezení dle SŘ ČLS, čl.5.1.4) Startují: řádně přihlášení lukostřelci, s platnou lukostřeleckou licencí, kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2021/2022. Tituly: dle Soutěžního řádu ČLS, čl. 5.1.6 Upozornění: 1. všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v řádném sportovním úboru. 2. zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní. 3. Zákaz vstupu se zvířaty, kouření a pití alkoholických nápojů v prostorách střelnice. 4. Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. ZÁVOD JE POŘÁDÁN ZA PODPORY MĚSTA CHEB

Program Description

Sobota: 10. září 2022 08:30 – 09:00 prezentace závodníků 09:00 – 09:20 schůzka kapitánů 09:20 slavnostní zahájení 09:30 – 09:45 kontrola nářadí 09:45 – 10:15 trénink 10:15 zahájení závodu Po skončení kvalifikace 45 min. přestávka cca 15:00 eliminační souboje 10 minut po skončení sobotního programu bude zahájeno předání medailí za jednotlivé tratě kvalifikační sestavy. Neděle: 11. září 2022 08:50 – 09:00 trénink 09:00 eliminace jednotlivců, družstev a mix-teamů, medailové souboje Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení soutěží.

Accomodation Description

Hotelový dům Modrý věžák tel. 778 888 119, booking.com

Entry Fees Description

možno hradit převodem na účet č.: 2200476635/2010 nejpozději do 5. září 2020 (faktura bude předána při prezenci). Variabilní symbol – IČO vysílající organizace. Do zprávy pro příjemce uveďte „startovné MČR žactva 2022 a název oddílu“. Po tomto datu platba startovného hotově na místě. jednotlivci 700 Kč družstva 300 Kč mix-tým 300 Kč

Judges

  • David Vostřez
  • Kristina Anna Reitmeier
  • Alan Vejražka
  • Dagmar Heřmánková
  • Jana Vejražková
  • Alice Korbelová
  • Josef Brož
read more...

Participants

Recurve - Bowman - Male - WA 720 30m 20m

refresh

Recurve - Bowman - Female - WA 720 30m 20m

refresh

Recurve - Cub - Male - WA 720 40m 30m

refresh

Recurve - Cub - Female - WA 720 40m 30m

refresh