banner
Majstrovstvá SR dospelých v halovej lukostreľbe

Majstrovstvá SR dospelých v halovej lukostreľbe

Aréna Viničné
Viničné, 90023

Apr 6, 2013 - Apr 7, 2013

Tournament Information

Level: Local Competitions

Discipline: Indoor

Round Information

  • 2x18m 3x40cm
  • 2x18m 40cm Target

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Recurve
  • Traditional Longbow

Terms and Conditions

Preteká sa podľa pravidiel FITA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku pre rok 2013 a tohto rozpisu. Kategórie: Muži, ženy, veteráni veteránky. V prípade, že v kategóriách veteránov a veteránok bude prezentovaných menej súťažiacich ako 4, bude kategória zlúčená s kategóriou mužov, resp. žien. Divízie: OL, KL, HL, DL.

Custom Notes

Z kvalifikácie postupuje do eliminácie 32/16/8/4 strelcov (podľa počtu účastníkov v príslušnej kategórii). Súťaž družstiev sa vypisuje spoločne pre kategórie dospelých. V súťaži družstiev postupuje do eliminácie 16 družstiev v kategórii dospelí OL a 8 družstiev v kategóriách dospelí KL a HL. Zloženie trojčlenných družstiev nahlási oddiel alebo klub pred zahájením kvalifikácie jednotlivcov. Povolené sú len klubové družstvá (vrátene hosťovania zaregistrovaného do 31.3.2013). Počet družstiev klubu alebo oddielu nie je obmedzený.

Program Description

Časový harmonogram sobota 6.4.2013 - divízie KL,HL,DL 09:00 – začiatok prezentácie 09:40 – Slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR 10:00 – tréning + kontrola náradia 10:35 – schôdzka kapitánov 10:45 – kvalifikácia po 10 sadách 5 minút prestávka 13:15 – eliminácie + finále jednotlivci 16:15 – eliminácie + finále družstvá 18:15 – Vyhlásenie výsledkov Časový harmonogram nedeľa 7.4.2013 – divízia OL 08:00 – začiatok prezentácie 08:40 – tréning + kontrola náradia 09:15 – schôdzka kapitánov 09:30 – kvalifikácia po 10 sadách 5 minút prestávka 12:00 – eliminácie + finále jednotlivci 15:30 – eliminácie + finále družstvá 18:00 – Vyhlásenie výsledkov, záverečný ceremoniál

Entry Fees Description

Štartovné: 14 EUR Štartovné za športovcov, ktorí splnili limit podľa dodatku súťažného poriadku uhrádza SLZ (s výnimkou prípadného doplatku za oneskorenú prihlášku).
read more...

Participants

Team - recurve - N/A - Universal - 2x18m 3x40cm

refresh

Barebow - Seniors - Male - 2x18m 40cm Target

refresh

Barebow - Masters - Male - 2x18m 40cm Target

refresh

Longbow (traditional) - Seniors - Male - 2x18m 40cm Target

refresh

Team - barebow - N/A - Universal - 2x18m 40cm Target

refresh

Compound - Seniors - Female - 2x18m 3x40cm

refresh

Compound - Seniors - Male - 2x18m 3x40cm

refresh

Compound - Masters - Male - 2x18m 3x40cm

refresh

Recurve - Seniors - Female - 2x18m 3x40cm

refresh

Recurve - Seniors - Male - 2x18m 3x40cm

refresh

Team - compound - N/A - Universal - 2x18m 3x40cm

refresh

Barebow - Seniors - Female - 2x18m 40cm Target

refresh