banner
 Zimní pohár města Přerova - I.kolo

Zimní pohár města Přerova - I.kolo

Městská sportovní hala Přerov
Petřivalského , Přerov, Olomoucky

Nov 27, 2021 - Nov 27, 2021

Tournament Information

Level: Other Events

Discipline: Indoor

Round Information

  • 18m round
  • 2x10m

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Recurve

Terms and Conditions

Informace pro distanční střelce: Závod bude otevřen do středy. Do středečního večera poslat ofocené bodovačky. Startovné pro distanční střelce: Děti a žactvo 50 kč,- ostatní 150,- kč Upozornění vzhledem k vládním opatřením platným od 22.11.2021. Do prostoru haly budou vpuštěni pouze osoby splňující podmínky popsané níže: Osoba do 12 let věku není povinna prokázat tzv. bezinfekčnost Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o i) osobu od 12 do 18 let věku, nebo ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; dokládá se záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v ISIN; nebo iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud - od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynulo 14 dnů nebo - v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka nebo - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynulo 14 dnů nebo Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) neuplynulo více než 180 dní. KAPACITA STŘELNICE JE NYNÍ NASTAVENA NA 56 ZÁVODNÍKŮ, POKUD JE VOLNÉ MÍSTO, MŮŽETE SE PŘES RCHERZ HLÁSIT primárně přes systém www.rcherz.com nebo na E-mail - lukostrelba.prerov@seznam.cz nejpozději do středy před závodem, při dodatečném povolení startu závodníkům přihlášeným po termínu, bude uložena pořádková pokuta ve výši 100% startovného dle soutěžního řádu ČLS, čl. 4.3 Sestavy: H18, ŽH18, ŽH10 Divize: reflexní luk (RL), kladkový luk (KL), holý luk (HL) Třídy: dospělý = muži, ženy, senioři, seniorky, senioři 60+, seniorky 60+; dorost = junioři, juniorky, kadeti, kadetky; žactvo = starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně, žáci a žákyně 9-10let, žáci a žákyně 6-8let

Custom Notes

Výsledné pořadí bude ve finále vyhlášeno ze dvou nejlepších výsledků a účasti na finálovém závodu. Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v řádném sportovním úboru, v oddílovém dresu a v sálové obuvi. Případnou způsobenou škodu hradí škůdce v celém rozsahu. Věnujte zvýšenou pozornost datům a časům rozpisů na naše závody.

Program Description

08:30 – 09:00 registrace závodníků 09:00 nástup 09:10 – 09:30 nástřel 09:30 zahájení závodu

Accomodation Description

Nezajišťujeme

Entry Fees Description

kladkový luk = 300,- Kč RL dospělý a dorost = 250,- Kč žáci = 100,- Kč do 10 let = 50,- Kč manipulační poplatek za družstvo = 50,- Kč

Judges

  • Petr Hronek
  • Pavel Hradil
read more...

Participants

Recurve - Under 8 - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Seniors - Male - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Female - 18m round

refresh

Barebow - Masters - Male - 18m round

refresh

Recurve - Masters 60+ - Male - 18m round

refresh

Recurve - Bowmen - Female - 18m round

refresh

Recurve - Bowmen - Male - 18m round

refresh

Recurve - Cub - Female - 18m round

refresh

Recurve - Cub - Male - 18m round

refresh

Recurve - Cadets - Female - 18m round

refresh

Recurve - Cadets - Male - 18m round

refresh

Recurve - Juniors - Female - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Female - 18m round

refresh

Recurve - Seniors - Male - 18m round

refresh

Recurve - Masters - Female - 18m round

refresh

Recurve - Masters - Male - 18m round

refresh

Barebow - Yeoman - Female - 2x10m

refresh

Barebow - Yeoman - Male - 2x10m

refresh

Barebow - Seniors - Female - 18m round

refresh