banner
3.kolo Kladkové ligy

3.kolo Kladkové ligy

LK ESKA Cheb
Koželužská 30, Cheb, Karlovarsky, 35002

Jul 24, 2021 - Jul 24, 2021

Tournament Information

Level: Local Competitions

Discipline: Outdoor

Round Information

  • 50m round
  • WA 720 30m 20m
  • WA 720 40m 30m

Divisions

  • Compound

Terms and Conditions

jmenovité přihlášky svých členů a kapitána družstva zašlete do 12. července 2021 na kontakt stk@czecharchery.cz a kopii na adresu info@eska-cheb.cz Dle soutěžního řadu ČLS čl. 5.1 musí být družstva do soutěží nahlášena spolu s přihláškou jednotlivců. Počty družstev přijaté ke dni uzávěrky přihlášek jsou konečné. Předpis: závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle ustanovení tohoto rozpisu Sestavy: WA 720 50m • Eliminace jednotlivců (kumulativní KL), 64 postupujících při účasti 54 a více střelců, 32 postupujících při účasti 27 a více střelců, 16 postupujících při účasti 13-26 střelců, 8 postupujících při účasti 7-12 střelců, 4 postupující při účasti 3-6 střelců. • Eliminace mix týmů (kumulativní KL) maximálně 8 postupujících týmů v kategorii. • Eliminace družstev (kumulativní KL) maximálně 16 postupujících družstev v kategorii • Eliminace ligových družstev Kategorie: senioři, seniorky, muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, starší žáci a žákyně, mladší žáci a žákyně Divize: kladkový luk, Soutěž: jednotlivci, oddílová družstva, mix-teamy, ligová družstva (omezení dle SŘ, ČLS,čl.5.2.3) Startují: řádně přihlášení lukostřelci, s platnou lukostřeleckou licencí, kteří jsou zařazeni do postupového klíče pro MČR viz. Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2020/2021 Upozornění: 1. všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v řádném sportovním úboru. 2. zákaz použití CAMO vzorů na oblečení, doplňcích a na sportovním náčiní. 3. Zákaz vstupu se zvířaty. 4. Přihlašování přes rcherz bude otevřeno jen pro hromadné přihlášky za oddíl/klub. Přihláška přes rcherz nenahrazuje řádnou přihlášku dle znění tohoto rozpisu. 5. Zákaz kouření v areálu střelnice. 6. Všichni účastníci MČR, trenéři, doprovod, hosté jsou povinni dodržovat platné hygienické předpisy vydané MZČR v době konání MČR.

Custom Notes

Pořadatel: Český lukostřelecký svaz Technické zajištění: Lukostřelecký klub Eska Cheb Termín: 24. - 25. července 2021 Místo konání: Lukostřelecká střelnice, Koželužská 30, 350 02 Cheb Činovníci: ředitel závodu: Vladislav Podracký zástupce ČLS: Kateřina Končalová technický delegát ČLS: Magda Robová hlavní rozhodčí: Kristína Reitmeier rozhodčí: Andrea Foltýnová, Jana Vejražková, Kateřina Vrchovecká, Josef Brož, Jiří Buňata, Rozlosování: provede pořadatel nejpozději 21.07.2021 Stravování: bude zajištěno formou bufetu v prostoru střelnice. Úhrada: úhrada nákladů na rozhodčí bude provedena dle platných předpisů.

Program Description

Sobota: 24. července 2021 08:30 – 09:00 prezentace závodníků 09:00 – 09:10 schůzka kapitánů 09:10 slavnostní zahájení 09:30 – 09:45 kontrola nářadí 09:45 – 10:15 trénink 10:15 zahájení závodu 30min po kvalifikaci budou následovat eliminační souboje Neděle: 25. července 2021 08:30 – 09:00 trénink 09:00 finálové souboje Na tomto závodě proběhnou eliminační kola ligových družstev, čas jejich konání bude upřesněn po ukončení přihlášek. Časový harmonogram může být upraven, o případných změnách budou účastníci včas informováni. Vyhlášení výsledků do 30 minut po ukončení soutěží

Accomodation Description

je možné si zajistit v hotelovém domě Modrý věžák tel. 602 146 049

Entry Fees Description

možno hradit převodem na účet č.: 2200476635/2010 nejpozději do 22. července 2021 (faktura bude předána při prezenci). Variabilní symbol – IČO vysílající organizace. Do zprávy pro příjemce uveďte „startovné MČR a název oddílu“. Po tomto datu platba startovného hotově na místě. jednotlivci 700 Kč družstva 300 Kč mix-team 300 Kč

Judges

  • Kristina Anna Reitmeier
  • Jiří Buňata
  • Kateřina Vrchovecká
  • Jana Vejražková
  • Andrea Foltýnová
  • Josef Brož
read more...

Participants

Compound - Masters - Male - 50m round

refresh

Compound - Seniors - Male - 50m round

refresh

Compound - Seniors - Female - 50m round

refresh