banner
Slávia Právnik klubová terénna 2020

Slávia Právnik klubová terénna 2020

Plácek
Tešedíkova, Bratislava, Bratislavský kraj, 84106

Jul 26, 2023 - Jul 26, 2023

Tournament Information

Level: Local Competitions

Discipline: Field

Round Information

  • FITA Field - 1 day

Divisions

  • Barebow
  • Compound
  • Fixed Pins
  • Instinctive
  • Recurve
  • Traditional Longbow

Terms and Conditions

Technické ustanovenia:  podľa pravidiel WA, súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku na rok 2018 a tohto rozpisu. Účasť na vlastné riziko. Fajčenie na okruhu počas súťaže je zakázané.

Oblečenie:                  v zmysle smernice SLZ, žiadne maskovacie oblečenie nie je povolené.

Vek. kategórie:           žiaci, žiačky do 12 r., kadeti, kadetky 13 - 17 r., muži, ženy 18 - 49 r., veteráni, veteránky I. 50 - 60 r., veteráni, veteránky II. nad 60 r.

Divízie:                       OL, KL, HU, HL, DL, IL

Zostava:                     WA terénna, 12 terčov, 2x neznáme vzdialenosti, 3 šípy/terč/3 min.

Účasť:                        strelci registrovaní v SLZ, neregistrovaní strelci s dokladom o veku

Custom Notes

Stravovanie:               Reštaurácia Poľovník na Plácku v areáli strelnice    

Program Description

9:00 - 9:30  prezentácia, úhrada štartovného, tréning, kontrola náradia

9:40  zahájenie, rozdelenie do skupín
9:50 – 11:40  preteky 1. časť
11:40 – 12:40  obedová prestávka
12:40 – 14:30  preteky 2. časť

Entry Fees Description

Štartovné:                   8 € deti, kadeti, veteráni,  15 € dospelí a starší, v hotovosti pri registrácii

read more...

Participants

Recurve - Seniors - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Bowmen - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Cadets - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Seniors - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Seniors - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Masters - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Masters - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Compound - Seniors - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Compound - Seniors - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Compound - Masters - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Compound - Masters - Male - FITA Field - 1 day

refresh

Recurve - Masters 60+ - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Recurve - Seniors - Female - FITA Field - 1 day

refresh

Barebow - Masters 60+ - Male - FITA Field - 1 day

refresh